Νομική δήλωση αποποίησης ευθυνών

1. Πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο www.zervos.com.gr 

Ο Ιστότοπος www.zervos.com.gr  (εφεξής θα αναφέρεται ως "Ιστότοπος") παρέχει πληροφορίες και υλικό γενικής φύσεως σχετικά με εργασίες οικοδομικής φύσης. Δεν είστε εξουσιοδοτημένος ούτε θα πρέπει να βασίζεστε πάνω στον Ιστότοπο αυτό για νομική βοήθεια, επιχειρηματικές συμβουλές ή συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Ενεργείτε με δικό σας ρίσκο στηριζόμενοι στα περιεχόμενα του Ιστότοπου. Στην περίπτωση που πάρετε μια απόφαση να προβείτε σε κάποια ενέργεια ή όχι, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο με άδεια στην αντίστοιχη δικαιοδοσία που θέλετε ή χρειάζεστε βοήθεια. Σε καμία περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ή οι συνεισφέροντες στον Ιστότοπο αυτό, είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες, τις αποφάσεις ή άλλου είδους συμπεριφορά που έγινε ή δεν έγινε από μέρους σας στηριζόμενοι στον Ιστότοπο αυτό.

2. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Ο Ιστότοπος παρέχεται σε βάση "ως έχει" χωρίς οποιεσδήποτε εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με τον Ιστότοπο και/η οποιοδήποτε περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά και/ή υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο/οι ιδιοκτήτες, ή οι συνεισφέροντες σε αυτό τον Ιστότοπο υπεύθυνοι για ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, απώλεια χρήσης, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση αυτού του Ιστότοπου.

4. Πνευματικά δικαιώματα

Ο Ιστότοπος www.zervos.com.gr παρέχει πληροφορίες (τις οποίες εγκρίνει και αναδημοσιεύει) οι οποίες είτε συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο ή ανήκουν στην κυριότητα του/των ιδιοκτητών του Ιστότοπου.  Σε κάθε περίπτωση ο παρών Ιστότοπος είναι ενημερωτικού / πληροφοριακού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?