Ξηρά δόμηση 

 Πλεονεκτήματα κατασκευών με γυψοσανίδα
 
ΧΡΟΝΟΣ
Μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο χρόνος κατασκευής. Ο χρόνος μεταφοράς των υλικών, από τον χώρο πώλησης στον χώρο του εργοταξίου και ο χρόνος δόμησης σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο δόμησης (τούβλα-ασβεστοκονιάματα). Η ξηρά δόμηση για να τοποθετηθεί χρειάζεται τον μεταλλικό σκελετό της, την γυψοσανίδα και τα αρμοστοκαρίσματα. Αφότου τοποθετηθεί ο σκελετός και πετσωθεί με την γυψοσανίδα, είναι έτοιμη για στοκάρισμα απευθείας. Την άλλη ημέρα στοκάρεις δεύτερο χέρι, όπου απαιτείται , και από την Τρίτη ημέρα η επιφάνεια σου είναι έτοιμη για κάθε είδους επιλογή σου(επικόλληση ταπετσαρίας, πλακιδίων ή βάψιμο). Ενώ με την χρήση τούβλων θα πρέπει την μια ημέρα να χτίσεις, την άλλη ημέρα να κάνεις πεταχτό(πρώτο χέρι), την άλλη να σοβατίσεις το δεύτερο χέρι και όπου απαιτείται τρίτο χέρι, το κάνεις την επόμενη μέρα. Τέταρτη και τελευταία μέρα, είναι ο μαρμαροσουβάς. Με όλα τα προαναφερόμενα του παραδοσιακού τρόπου δόμησης, αντιλαμβανόμαστε πώς η επιφάνεια είναι έτοιμη για κάθε είδους χρήση από την Πέμπτη ημέρα και μετά. Με την σύγκριση χρόνου βλέπουμε πως, με την ξηρά δόμηση χρειαζόμαστε τον μισό και κάτι παρακάτω χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας μας.

ΒΑΡΟΣ - ΟΓΚΟΣ
Μετά από εργαστηριακές μελέτες της ξηράς δόμησης, ένα απλό σύστημα τοιχοποιϊας 10cm (τοιχοποιϊα 1κ+1κ με 75mm.σκελετό), με μόνωση πετροβάμβακα, πληρεί τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού. Ετσι γίνεται προφανής η μείωση του βάρους-όγκου κατά 28% περίπου έναντι του παραδοσιακού τρόπου χωρίσματος όπου απαιτείται το ελάχιστο πάχος των 14cm.

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ο γύψος έχει χαμηλό δείκτη θερμικής αγωγιμότητας και ως εκ τούτου δίνει την αίσθηση της άνεσης και της ζεστασιάς στο χώρο. Επίσης με κάθε είδους διαμόρφωση του χώρου σας, σύμφωνα με το στυλ σας δημιουργείται μια υψηλή αισθητική του χώρου και μαζί με την άνεση σας καθηλώνει στο χώρο εκείνο.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Οι απαιτήσεις της θερμομόνωσης γίνονται όλο και πιο αυστηρές με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Τα συστήματα ξηράς δόμησης, με την χρήση του κατάλληλου μονωτικού υλικού (διογκωμένη ή εξιλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας) ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίου (ΦΕΚ 362Δ). Προστατεύουν το εσωτερικό του κτιρίου από θερμοκρασιακές αυξομειώσεις και δημιουργούν ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης. Συμβάλλουν καθοριστικά στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας από τα κλιματιστικά και από τα συστήματα θέρμανσης. Συνεπώς συμβάλλουν έμμεσα και στον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από την έκλυση καυσαερίων.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
Η ηχομόνωση-ηχοπροστασία της κατοικίας, είναι αναγκαία όσο και η θερμομόνωση. Ο στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή της, να γίνεται έτσι ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους, είτε αυτοί προέρχονται από εξωτερικές πηγές είτε από εσωτερικές. Ο συνδυασμός των συστημάτων γυψοσανίδων με ηχοαπορροφητικά υλικά(π.χ υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας), παρέχει αρκετές δυνατότητες κατασκευαστικής εκπλήρωσης του κτιριοδομικού κανονισμού (άρθρο 12) για την ηχομόνωση.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
Ο ευαίσθητος χώρος του μπάνιου και γενικότερα των χώρων που έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό συνεχούς σχετικής υγρασίας, αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα με την χρήση των συστημάτων ξηράς δόμησης. Τα συστήματα δίνουν την δυνατότητα διέλευσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης ειδών υγιεινής με χαρακτηριστική ευκολία. Για αυτό υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα στερέωσης, τα οποία στερεώνονται πίσω από τις γυψοσανίδες, στον μεταλλικό σκελετό και τα οποία αφήνουν αναμονές στήριξης για τα είδη υγιεινής (νιπτήρας-λεκάνη κ.τ.λ). Για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις υπάρχει ειδικό χώρισμα με δυνατότητα διέλευσής τους μέσα από διπλή σειρά μεταλλικών ορθοστατών (διάκενο μεταξύ τους). Τα χωρίσματα αυτά έχουν υψηλό δείκτη ηχομείωσης, που σε συνδυασμό με το καταλληλότερο ηχομονωτικό υλικό αποφεύγουμε τους ενοχλητικούς θορύβους που δημιουργούνται από αυτές τις εγκαταστάσεις.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο γύψος είναι άκαυστο ορυκτό υλικό και περιέχει δεσμευμένο νερό σε κρυσταλλική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς το νερό αυτό λειτουργεί σαν πυροσβεστήρας. Για υψηλές απαιτήσεις πυραντίστασης, χρησιμοποιούμε πυράντοχες γυψοσανίδες, τα οποία σε συνδυασμό με το κατάλληλο μονωτικό υλικό (συνήθως πετροβάμβακα), προσφέρουν δείκτη πυραντίστασης έως και 3 ώρες υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων.
 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Τα συστήματα γυψοσανίδων μέσω του μεταλλικού σκελετού, είναι στερεωμένα με βίδες στην οροφή και το δάπεδο, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητά του και ως εκ τούτου ασφαλή συμπεριφορά σε σεισμικές καταπονήσεις. Οι τελευταίοι σεισμοί των Αθηνών, της Λευκάδας, αλλά και σεισμοί που σημειώθηκαν στη δυτική πλευρά των Η.Π.Α(Καλιφόρνια), απέδειξαν ότι η κατάρρευση τέτοιων συστημάτων είναι αδύνατη. Το χειρότερο αποτέλεσμα από σεισμικό φορτίο, μπορεί να είναι η δημιουργία κατακόρυφων ρηγματόσεων στους αρμούς. Τέτοιες τοπικές αστοχίες, επισκευάζονται σχετικά εύκολα σε σχέση με τις αστοχίες(έντονες ρηγματώσεις), που μπορούν να συμβούν σε τοιχοποιίες, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και για την ανθρώπινη υγεία (τραυματισμό από πτώση τοίχου) αλλά και η επισκευή τους είναι πολύ δύσκολη, τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Ι.Κ.Α.
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β418 05/04) δεν καταβάλλονται εισφορές (για ημερομίσθια) στο ΙΚΑ για εργασίες που αφορούν τοιχοποιίες και επενδύσεις τοίχων, όταν αυτές γίνονται με γυψοσανίδες.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
Στους χώρους διαβίωσης μιας κατοικίας, τα συστήματα ξηράς δόμησης είναι ιδανικά για την αντιμετώπιση μηχανικών καταπονήσεων (χτυπήματα, κλωτσιές από παιδιά κλπ.) Τα προτεινόμενα συστήματα για την κατοικία έχουν διπλή σειρά γυψοσανίδων, κάνοντας έτσι την επιφάνεια ανθεκτική σε τέτοιου είδους καταπονήσεις. Για την περίπτωση χώρων με αυξημένες απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές υπάρχουν τα συστήματα με τις ειδικές γυψοσανίδες υψηλών μηχανικών αντοχών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ένας άλλος λόγος και πολύ σημαντικός, είναι η ασφάλεια των παρευρισκομένων στους χώρους στους οποίους βρίσκονται. Σε μια περίπτωση ενός σεισμού, που μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση κάποιων στοιχείων του χτίσματος, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να επιφέρει και τον θάνατο. Πχ ένα παραδοσιακό χώρισμα από τούβλα και λάσπη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει βάρος και όγκο πολύ μεγαλύτερο από ένα χώρισμα με τα υλικά της ξηράς δόμησης. Εκτός αυτού, το χώρισμα με τα υλικά ξηράς δόμησης, έχει κάποιες ιδιότητες ταλάντευσης-ελαστικότητας. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση σεισμού, το παραδοσιακό χώρισμα που θα πέσει, θα προκαλέσει τραυματισμό με το βάρος του και το όγκο του. Το χώρισμα όμως από υλικά ξηράς δόμησης, θα αντέξει περισσότερο στο σεισμό και σε περίπτωση που πέσει, δεν θα τραυματίσει ή να τραυματίσει σοβαρά. Ακόμα , προσφέρεται η ασφάλεια που είναι σήμερα απαραίτητη για όλους τους χώρους και ιδιαίτερα τους ευαίσθητους με ειδικές συνθήκες εργασίας.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Η ανάρτηση αντικειμένων από τις γυψοσανίδες στην περίπτωση χωρισμάτων γίνεται απλά και γρήγορα, ανάλογα με το προς ανάρτηση βάρος. Για μικρά φορτία, όπως κάδρα, ράφια, πίνακες(έως 15kg για μονή στρώση γυψοσανίδας και 20kg για διπλή στρώση γυψοσανίδας), η ανάρτηση γίνεται κατευθείαν στη γυψοσανίδα με απλά καρφιά ή άγκιστρα. Για μεσαία βάρη, όπως φέρονται συστήματα ραφιών, αναρτώμενα ντουλάπια, και για βάρη έως 40kg/m μήκους τοίχου και για απόσταση του κέντρου βάρους των αντικειμένων ‹30cm, η ανάρτηση γίνεται από οποιοδήποτε σημείο της γυψοσανίδας με ειδικά πλαστικά βύσματα. Για μεγάλα φορτία έως 70kg/m μήκους τοίχου και για αποστάσεις του κέντρου βάρους του αντικειμένου από τον τοίχο ‹30cm, η ανάρτηση γίνεται απευθείας από την γυψοσανίδα με ειδικά βύσματα, με την προϋπόθεση το συνολικό πάχος των γυψοσανίδων να είναι 18mm. Για αντικείμενα ιδιαίτερα μεγάλου βάρους ›70kg/m μήκους τοίχου, η ανάρτηση γίνεται μέσω ειδικών μεταλλικών προφίλ, τα οποία τοποθετούμε κατά την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων ξηράς δόμησης, είναι η ευκολία εφαρμογής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τα καλώδια ενσωματώνονται στον διάκενο χώρο πίσω από τις γυψοσανίδες και περνάνε μέσα από τον μεταλλικό σκελετό από οπές που είναι ήδη χαραγμένες και πολύ εύκολο να ανοιχθούν.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Υλικά όπως ο γύψος, με υψηλή συγκέντρωση μακροπόρων, απορροφούν και αποθηκεύουν την περίσσια υγρασία του χώρου και την απελευθερώνουν στο περιβάλλον, όταν η ατμόσφαιρα είναι ξηρή. Έτσι λειτουργούν σαν ρυθμιστής της υγρασίας του χώρου.

ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Η διαδικασία κατασκευής με γυψοσανίδες, δεν απαιτεί λάσπες και γενικά υλικά τα οποία λερώνουν το εργοτάξιο και χρειάζεται πολύς κόπος, χρόνος και χρήμα για να καθαριστούν. Το εργοτάξιο είναι καθαρό και στεγνό.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Δεν εμφανίζονται οι μεγάλοι όγκοι αδρανών υλικών (άμμοι ,χαλίκια) και απορριμμάτων (μπάζα), που δημιουργούνται με τις κλασικές κατασκευές. Έτσι γλυτώνουμε σε χρόνο, κόπο και το πιο βασικό το κόστος.

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
Παρέχεται η δυνατότητα επεμβάσεων και τροποποιήσεων, σε μελλοντικές διαφοροποιήσεις των αναγκών του χρήστη. Θέλουμε π.χ να χαλάσουμε ένα τοιχίο για να μεγαλώσει ο υπάρχων χώρος. Χωρίς πολλά απορρίμματα και σε χρόνο ρεκόρ, αποξηλώνεις το τοιχίο σου και απολαμβάνεις χωρίς κόπο την μετατροπή σου. Σαν άλλο παράδειγμα θα θέσουμε το το ντεκόρ μιας οροφής. Για διάφορους λόγους θέλετε να χαλάσετε το σχέδιο οροφής για να φτιάξετε άλλο της αρεσκείας σας. Πολύ απλά και γρήγορα γίνονται οι εργασίες που θα σας ανεβάσουν την διάθεση εκ νέου να καθίσετε στον χώρο τον οποίο έγινε η μετατροπή.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ένα χώρισμα από υλικά ξηράς δόμησης 10cm έχει τις ίδιες ικανότητες, με ένα χώρισμα παραδοσιακό 23cm όσον αφορά την ηχομόνωση, την θερμομόνωση και την υγρομόνωση. Αυτό συνεπάγεται πως με την τοποθέτηση ξηράς δόμησης γλιτώνουμε χώρο, που σε πολλές περιπτώσεις μας είναι απαραίτητος.

 

Βιβλιοθήκη εικόνων

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?