ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

 

Ο αφρός πολυουρεθάνης είναι το, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, χημικό αποτέλεσμα της ένωσης ισοκυανικού και πολυόλης.

Οι εφαρμογές του αφρού πολυουρεθάνης είναι ανεξάντλητες και εκτείνονται σε όλο το κατασκευαστικό και βιομηχανικό φάσμα, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας ευρύτατης σειράς παραγωγικών κλάδων της αγοράς.


Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές κύριες εφαρμογές της πολυουρεθάνης σε κλάδους όπως:

 • Την βιομηχανία αυτοκινήτων
 • Την επιπλοποιία
 • Την υποδηματοποιία
 • Τις ψυκτικές εφαρμογές
 • Την στρωματοποιία
 • Τις εφαρμογές συγκόλλησης καουτσούκ, και βεβαίως
 • Τις δομικές κατασκευές

Ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου απαιτείται θερμομόνωση, υγρομόνωση και ηχομόνωση, ο αφρός πολυουρεθάνης αποτελεί το ιδανικό υλικό που μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και υψηλότατες επιδόσεις.

Εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό σε δώματα, κεραμοσκεπές, περιμετρικά τοιχία, πιλοτές κ.α. ή με έγχυση μέσα σε τοίχους και, κατά την εφαρμογή του, αποκτά τέλεια πρόσφυση σε οποιοδήποτε δομικό υλικό (μπετόν, μάρμαρο, πέτρα, ξύλο, κτλ) εφαρμοσθεί.
Δεν έχει αρμούς, μηδενίζει τις θερμογέφυρες και μειώνει σημαντικά το κόστος ψύξης - θέρμανσης των κτιρίων.


Έχει το χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,028 W/m*K από όλα τα άλλα θερμομονωτικά υλικά (εικόνα 1).

 

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και υγρασίες και ψεκάζεται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (οριζόντια, κάθετα, ανεστραμένα).


Αποτελεί την ιδανική λύση για θερμομόνωση κατοικιών, χώρων εργασίας, ψυκτικών θαλάμων, θαλάμων συντήρησης τροφίμων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, εργοστασιακών χώρων κ.α.


Ενδείκνυται και για παλιές κατασκευές καθώς δεν προσθέτει βάρος στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Τα συστήματα αφρού πολυουρεθάνης παίζουν αποφασιστικό ρόλο στις πολιτικές ενεργειακής επάρκειας για κτίρια τα οποία βασίζονται στη χρήση μόνωσης για περιορισμό των ενεργειακών τους απαιτήσεων.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

 • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
 • ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ
 • ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
 • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ευελιξία των συστημάτων αφρού πολυουρεθάνης και των τεχνολογιών εφαρμογής τους, δίνει πολλές επιλογές στη μόνωση δομικών στοιχείων των κτιρίων. Ο αφρός πολυουρεθάνης μπορεί να αποτελέσει μέρος πολύπλοκων κατασκευαστικών στοιχείων που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο αφρός πολυουρεθάνης σχηματίζει ένα συνεχές στρώμα πάνω στην επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται, χωρίς αρμούς ή θερμικές γέφυρες. Εφαρμογή του αφρού πολυουρεθάνης μπορούμε να συναντήσουμε: (εικόνα 2).

 • ΣΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ, ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
 • ΣΕ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
 • ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
 • ΣΕ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
 • ΣΕ ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
 • ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ, ΣΤΕΓΕΣ, ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ
 • ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΩΜΑΤΑ
 • ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
 • ΣΕ ΣΟΦΙΤΕΣ
 • ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ
 • ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ
 • ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

 • Δυνατότητα θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και στεγανοποίησης σε μια εφαρμογή
 • Τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια που εφαρμόζεται
 • Εφαρμογή και σε παλιές κατασκευές
 • Μηδενική επιβάρυνση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου λόγω του πολύ μικρού βάρους ανά τετραγωνικό
 • Ταχύτητα εφαρμογής, μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καλυφθούν σε λίγο χρόνο.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής με μηδενική συντήρηση
 • Εφαρμόζεται σε κοίλες/κυρτές επιφάνειες ή επιφάνειες με αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες
 • Εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες αλλά και ανεστραμμένα
 • Εφαρμόζεται χειμώνα - καλοκαίρι
 • Ελαχιστοποιεί τις αστοχίες καθώς δεν υπάρχουν αρμοί και ενώσεις
 • Αντοχή σε φορτία. Δεν ρηγματώνεται
 • Αντοχή σε πολύ χαμηλές/ψηλές θερμοκρασίες
 • Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
 • Μείωση εκπομπών CO2
 • Μηδενική επιβάρυνση του όζοντος
 • Πλήρης συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και με τους ισχύοντες κανονισμούς πυρασφάλειας

 

 

Βιβλιοθήκη εικόνων

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?